Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność GKRPA

Do zadań GKRPA wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

W ramach Komisji działają:

- Zespół Motywacyjno-Interwencyjny

- Zespół Kontrolny i Opiniujący

- Zespół ds. Profilaktyki i Edukacji.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Aleksandra Stolarska – przewodnicząca
 2.  Daniel Melerowicz – zastępca przewodniczącej
 3. Jarosława Bizoń – członek
 4. Ewa Hoppe – Wartenberg – członek
 5. Dariusz Stypuła – członek
 6. Sylwester Zwyrtek – członek
 7. Magdalena Augustynowicz - członek

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4