Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • opublikowane zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
 • strona zawiera linki do dokumentów PDF, które mogą powodować trudności w nawigacji,
 • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Augustynowicz.
 • E-mail: magdalena.augustynowicz@cis.mikolow.eu
 • Telefon: 530 903 493

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
 • Adres: ul. Krawczyka 16
  43-190 Mikołów
 • E-mail: kontakt@cis.mikolow.eu
 • Telefon: 32 738 11 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16 stanowi siedzibę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowa, która funkcjonuje w strukturze Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną, 2 kondygnacyjny. Budynek posiada dwa wejścia, do wejścia głównego dostaniemy się bezpośrednio z poziomu chodnika. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, który w razie konieczności przywołuje pracownika, który udzieli pomocy przy wejściu do budynku. Do wejścia tylnego także wchodzimy z poziomu chodnika. Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy z poruszaniem się i tym samym z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracują na parterze budynku i w każdym momencie mają możliwość wyjścia do osoby potrzebującej pomocy w załatwieniu spraw. Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe znajdują się na ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Centrum. W razie konieczności pracownicy mają możliwość otwarcia tylnej bramy, za którą osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.